گزارش عملکرد دستگاه
تاریخ انتشار : 1400/03/09 تاريخ ايجاد : 1400/03/09 اندازه پرونده: 4942684 bytes خلاصه

                                                               

               خلاصه وضعیت           اینفوگرافیک برق گیلان از نگاه آمار1399      دانلود فایل اکسل کارنامه 1399

  تاریخ انتشار : 1399/02/22 تاريخ ايجاد : 1399/02/22 اندازه پرونده: 2888491 bytes خلاصه

   

  دانلود فایل های اکسل کارنامه آماری 1398

   تاریخ انتشار : 1398/02/30 تاريخ ايجاد : 1398/02/30 اندازه پرونده: 2282924 bytes خلاصه

   کارنامه آماری سال 1397

    

   دانلود فایلهای اکسل کارنامه آماری سال 1397

    تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4555323 bytes خلاصه

    کارنامه آماری سال 1396

    دانلود فایلهای اکسل کارنامه آماری سال 1396

     تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 7189667 bytes خلاصه

     کارنامه آماری سال 1395

      تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 2712891 bytes خلاصه

      کارنامه آماری سال 1394

       تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3930755 bytes خلاصه

       کارنامه آماری سال 1393

        تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 3332939 bytes خلاصه

        کارنامه آماری سال 1392

         تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4551501 bytes خلاصه

         کارنامه آماری سال 1391

          تاریخ انتشار : 1398/02/07 تاريخ ايجاد : 1398/02/07 اندازه پرونده: 4068202 bytes خلاصه

          کارنامه آماری سال 1390

           صفحه1از212.بعدي.برو

           گروه دورانV6.0.12.0